Тракийска цивилизация

Храм на Слънцето

КУЛТУРА и ТУРИЗЪМ с ГИД под НАЕМ – Програма 2020

В началото бил хаосът на Космоса… И този хаос си искал подредбата. И тя започвала от твръдта – от скалната утроба на изначалната Майка – Богинята. От нейното самозачеване се появил Първородният – синът Слънце. И той растял, като се изкачвал нагоре по небесната стълба, за да стигне до своята най-висока точка на трансформация – синът да стане мъж с плодотворящата си и възраждаща сила. И така, от свещения брак на Богинята Майка със Бога Слънце се родил пайсът – царят-жрец, хероят, медиаторът между видимото и невидимото, връзката на човешкото с божественото, за да може царят да въвежда ред във земните дела… 

Така една цивилизация, която историците наричат тракийска, подрежда Света… И го е правила всеки път, със всяка слънчева година, като е прилагала своите дълбоко осмислени ритуали, за да се запази хармонията на Мирозданието…. Всъщност, прави го и сега, защото траките сме ние – в гените преди всичко, а после и в ритуалите, които са събрани в народната вяра, наречена фолклор.

Не мислиш ли, откривателю, че мистерията на българските гласове, която ЮНЕСКО пази, като едно от нематериалните световни наследства, всъщност извира от образът на реално съществувалия тракийски жрец Орфей?

А какво ще кажеш за нестинарите? Това са онези „обезумяли“ посветени огнеходци, които се сливат със земната проекция на Слънцето – Огъня, за да извадят от там космическо познание и неземна сила, която лекува и пророкува за добро…?

Ами безбройните могилни насипи с гробници под тях, чиято архитектура няма аналог, защото тя пресъздава една сложна и многоплластова концепция за Вселената, за кръговрата на Живота и Смъртта, за познанието в цифри, звезди и закони на мисълта. Или българските погребални практики днес са един отклик на тракийския култ към мъртвите, които, всъщност, са повече от живи!

Златни съкровища, скални обсерватории, пещери-утроби, храмове-мавзолеи, шарапани за правене на сакрално вино, физика, математика, астрономия и всичко това на много повече от 2 хиляди години… Мистика или проста логика? Това решаваш ти!

И нека имаш благоволението на Боговете, земноходецо!

ПРОГРАМИ ЗА 2020 „МЕСТА НА СИЛАТА“

КАЛЕНДАР ЗА 2020 „МЕСТА НА СИЛАТА“

5 дни: Вино и Траки

1 ден:  Белият Камък на Познанието

1 ден: Храм на Виното и Божествената Геометрия

1 ден: Древни Светилища и Ритуали в Средна Гора

ЩУТ ГРАД в спомена на една Амазонка

БЕЛИНТАШ – Камъкът на Познанието

ГРОБНИЦА СТАРОСЕЛ – Храм на Космическите Числа

ДОЛМЕН „ПЛОЧАТА“ – Тунел на Прераждането

КАМЕННОТ ЯЙЦЕ – Размисли за цялото

СЛЪНЧЕВАТА СТЕЛА

СКАЛНИЯТ БОКАЛ „КУТЕЛА“

ВРАТАТА НА БОГИНЯТА

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „КАБИЛЕ“

МУЗЕЙ „НЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ“

СИТОВСКИ НАДПИС

ГРОБНИЦА „МИШКОВА НИВА“

МЕЗЕШКА ГРОБНИЦА

КРОМЛЕХ


Намери ме… 

2 коментара за Тракийска цивилизация